Görsel tasarımlarda adını sıkça duyuran tipografi, grafik tasarımının önemli bir parçasıdır. Kullanım alanı son derece geniş olan bu teknik, metin içinde, videolarda ve hatta logolarda görsel açıdan verilmek istenen bilgi ve duyguları ifade eder. Çoğu zaman önemsiz ve küçük bir detaymış gibi görünen tipografik ayrıntılar, genel düzen ve içerik bütünlüğü açısından çok önemlidir. 

Tipografi, sayı, sembol ve harfler kullanılarak oluşturulan yazı sanatına verilen addır. Antik Yunan’da “typos” (şekil) ve “graphia” (yazı) kelimelerinin birleşimi sonucu “Typography” adını almıştır. Tipografinin doğru kullanıldığı metinler göz yorucu olmaz ve okuyucuya istenilen bilgilerin en doğru şekilde aktarılmasını sağlar. 

Tipografi Çeşitleri Nelerdir?  

Tipografi tekniklerinin kullanıldığı içerik veya görseller, okuyucunun duygularına hitap ediyor olabilir. Başka bir deyişle, afiş, metin ya da bir müziği betimleyen etkileyici ve içgüdüsel giriş şablonuna organik tipografi adı verilir. Buna karşın bakışın değişmesi ile görselin hareket ediyormuş gibi göründüğü tasarımlar ya da devimsel döngüler nedeniyle aktif bir hareketin olduğu videolardaki tipografi unsurlarına da kinetik tipografi adı verilir. 

Tipografi Teknikleri Nasıl Uygulanır? 

Hazırlanan metnin veya görselin amacına uygun şekilde mesaj vermesi ve yüksek verim alınabilmesi için tipografi tekniğinin uygulanması gerekir. Bu konuda kendini geliştiren, tipogranin kurallarını ve inceliklerini bilen kişilere “tipograf” adı verilir. Özellikle görsel tasarımlar ile kendini ifade etmeyen marka ya da firmalar, mutlaka tipograftan yardım almalı ve tasarımlarına anlam kazandırmaya çalışmalıdır. Bu sayede müşterileri üzerinde olumlu etkiler bırakabilir. 

Tipografi teknikleri uygulanırken, öncelikle hazırlık aşamasında kullanılmak istenilen görselin içeriğine uygun seçimler belirlemek önem taşır. Yazı rengi, fontu, genel düzeni ve boyutu gibi detaylar, içeriğin genel hatlarına ve ana temasına uygun olmalıdır. Nesir türü yazılarda tipografik çalışma yaparken, içerikte anlatılmak istenen konunun amacına göre bir düzen oluşturulmalıdır. Örneğin, içerik mizahi bir dile sahipse, okuyucunun daha fazla dikkatini toplamak adına daha canlı ve dinamik renk tonları ile hareketli yazı fontları seçilebilir. 

Kurumsal yapılarda ya da basın bültenlerinde kullanılan klasik yazı fontları ile renkleri metnin ciddiyetini veren en önemli olgulardır. Bu konuda genellikle siyahın etkileyici ve ciddi duruşundan ilham alınır. Yine logo tasarımı ya da kullanılmak istenen diğer görsel tasarımlar ana temaya uyum sağlamalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, herhangi bir yazarın yeni kitabı için hazırlanan afiş üzerinde tipografik bir çalışma yapılırken kitap sayfası tasarımlarından yardım alınabilir. 

Tipografi Terimleri ve Anlamları Nelerdir? 

Grafik tasarımda tipografi tekniklerinin ne denli önemli olduğu yadsınamaz. Hali hazırda tipografi örnekleri incelendiğinde, bu çalışmaların gerçekten ciddi zaman aldığı, farklı zevkler ve bakış açılarına ifade ettiği görülebilir. Bu teknik kullanılırken hemen her grafik tasarımcısının kullandığı bazı terimler mevcuttur. En sık kullanılan terimler içeriğin genel düzeni konusundaki ayrıntıları ifade eder. 

Tipografi sanatında en çok kullanılan terimler özetlenmek istenirse, şunlar söylenebilir: 

  • Tracking: Satır içindeki her bir karakter arasındaki boşluktur. 
  • Leading: Belirli bir metin içerisinde satırlar arası boşluklara denir. Yatay ve dikey boşluklar satırların birbirine karışmasını önlemek amacıyla kullanılır. 
  • Espas: Kelimeler ve paragraflar arasındaki boşluğa denir. Genel düzenin daha belirgin olmasını sağlayan bu boşluklar, okuyucunun metni daha kolay okuyabilmesini sağlar. 
  • Kerning: Bir cümle içindeki harfler arasında bırakılan boşlukları ifade eder. 
  • Display Type: Başlık metni demektir. Gövde metnine başlamadan önce dikkat çekici şekilde tasarlanan büyük başlık ve manşetler için kullanılır. Gövde metninden farklı yazı fontu ve karakterinde olabilir. 
  • Text Type: Gövde metnine verilen isimdir. İçeriğin ana kısmını oluşturan bu alanda anlatılmak istenen temanın açık şekilde vurgulanabilmesi için yazı tipi ve fontu çok iyi seçilmelidir. 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir