Tasarım kişinin algıladığını aktarmak için seçtiği bir bağlantı aracıdır ve bu süreçte birçok malzemenin kullanılması mümkün olmaktadır. Tasarım aşamasında yaratıcı bir çaba ve kişinin hayal dünyası etkili bir öneme sahiptir bundan dolayı tasarım herhangi bir konuda zihnin çalıştırılmasını, hayal gücünü ve zihinde biçimlendirme işlemlerini içinde barındırır.

Sanatların temelinde tasarımdan söz etmek mümkündür. Bir sanat eserinin ortaya çıkış süreçlerinde sanatçıya ve onun yaratıcı hayal gücüne gereksinim duyulur. Tasarım birçok alanda yapılabilecek çalışmaları kapsayan geniş bir konu alanının içerir. Grafik tasarım, endüstriyel ürün tasarımı gibi birçok tasarım dalından söz etmek mümkündür.

Tasarımcı tasarım süreçlerinde ortaya eserler çıkardığında bunu portfolyosu aracılığı ile kendisini tanıtmak için kullanır. Sanatçıyı anlatan çalışmaların bir arada bulunduğu ve onun iş başvurularında kendisini anlatmak ve tanıtmak için bir araç olarak kullanacağı portfolyosu önemli bir malzemedir.

Portfolyonun doğru hazırlanması da bu açıdan oldukça önemli hale gelir. Günümüzde dijital platformlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak portfolyoler de çeşitlenmektedir. Web tasarımcılar ya da grafik tasarımcılar açısından iyi hazırlanmış bir portfolyo sanatçıyı doğru temsil etme gücüne sahip olacaktır.

Tasarımcının Portfolyosu Nasıl Olmalıdır?

Portfolyo hazırlarken sanatçı amacını belirlemeli ne ve ne anlatmak istediğini iyi bilmelidir.

Kişinin öz geçmişi kısa ve çarpıcı bir şekilde anlatılmalı eğitim hayatı hakkında yeterli düzeyde bilgi verilmelidir

Portfolyoda sanatçının başarılı eserlerine yer verilmeli düzen ve akış konusu özellikle dikkate alınmalıdır

Yapılan işlerin anlatıldığı portfolyonun izleyene bir hikâye anlatması gerekir ve bu hikâye de tasarımcının öyküsü olmalıdır

Açılışın yapılmasında vurucu nitelikteki çalışmalar oldukça önemlidir. İzleyenin çalışmaların tamamını izlemesi için ilgi çeken bir açılış ve en iyi alışmaların en önde yer alması özellikle dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.

Portfolyolar için çok önemli olan özelliklerden biri de sade, açık ve anlaşılır olmalarıdır.

Abartılmış ya da karışık hazırlanmış bir portfolyo ilk baştan kaybetmiş demektir.

Minimal bir yaklaşım ve sadelikten ödün vermemek bu tür çalışmalar açısından oldukça önemlidir. Görsel olarak birçok ürüne maruz kalındığı düşünülürse izleyende etki bırakmak için özel bir çaba göstermek de gerekli hale gelmektedir. Bundan dolayı da sıradanlıktan uzak, herkesten farklı ve yaratıcı olmak sanatçılar açısından kaçınılmaz olmaktadır

Portfolyonun sahip olduğu görsel dil izleyende bir marka imajı oluşmasına yol açmalıdır bunu sağlamanın yolu ise bazı detayları doğru uygulamaktan geçtiği için portfolyo üzerinde titiz bir çalışma yapılması tasarımcı açısından oldukça önemli bir konudur.

Portfolyoda yer alan eserlerin ortaya çıkış hikayeleri de içerikte yer verilebilecek çalışmalar arasındadır. Bu sayede izleyende tasarımcının işi yürütme süreçleri hakkında bir kanı oluşturulması mümkün hale gelebilmekte ve tasarımcı hakkında fikir sahibi olunabilmektedir.

Portfolyo tasarımcının kendisini anlatabileceği en özel araçlardan biridir ve bu nedenle de çok doğru bir biçimde hazırlanması mesleki açıdan büyük önem taşır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir