Font kavramının kelime karşılığı yazı tipidir ve yazı karakterine ait genişlik, kalınlık ya da keskinlik gibi özellikleri kapsamaktadır. Matbaa ile yaşamımıza dahil olan bu konuya bağlı olarak birçok yazı karakterinden söz etmek mümkündür. En Çok Kullanılan Fontlar Nelerdir? Merak edilirken birden fazla yazı karakteri mevcuttur. Dijital yöntemlerin kullanılmaya başlaması yazı karakterlerinde bir çeşitlenmenin olmasına yol açarken grafik tasarımda bu malzemelerden fazlasıyla yararlanıldığı görülmektedir.

Matbu olarak ya da dijital ortamlarda kullanılan fontlar şirketler açısından kendilerinin temsil edilmesinde bir reklam aracı olarak da kullanılabilen malzemelerdir. Bundan dolayı da birçok font örneği ile karşılaşmak günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir.

Basılı medyanın aktif olarak kullanıldığı dönemlerde de aynı öneme sahip olan fontlar basılı materyaller açısından bir kimlik olarak algılanan unsurlardır. Günümüzde bu işlemlerin ağırlıklı olarak dijital platformlara kaymasına rağmen fontların taşıdığı önem artarken çeşitlerinde de çoğalma söz konusudur.

Yazı hazırlanırken birçok amaca hizmet etmesi planlanır. Bu amaçlardan biri iletilmek istenen mesajın en doğru yöntemler kullanılarak aktarılmasıdır. Yazının akıcı ve anlaşılır olması, anlatmak isteği şeyi açık ve net bir dille ifade etmesi onda aranacak en önemli özelliklerden bazılarıdır.

Yazının içeriğinden beklenen bu yetkinliğin yanı sıra görsel anlamda da kendisinden bazı mesajları iletmesi istenir. Birçok alanda hazırlanacak yazının karakteri nasıl algılanacağına doğrudan etki etmektedir. Pazarlama sektöründe ya da akademik düzeyde kullanılacak yazı karakterleri bir amaca hizmet eder ve kişilerin algısını olumlu ya da olumsuz etkileme gücüne sahiptir.

Her yazı karakterinin kendine özgü ifade ettiği bazı kavramlar vardır. Fontların okuyucuda oluşturmak istediği etkiye bağlı olarak tercih edildiği görülürken her fontun ayrı bir etki gücü söz konusudur.

Bazı Fontlar Ne İfade Eder?

Fontun tercih edilmesi verilmek istenen mesajla bağlantılı olabilirken ne tür bir metinde hangi yazı karakterinin tercih edilmesini bilmek okuyucu üzerinde yakalanmak istenen etkiyi elde etmek açısından önemlidir. Bundan dolayı bazı fontların ifade ettiği duygular şu şekilde sıralanabilir:

İtalik ve Kıvrımlı Fontlar

Duygusal bir etki yarattığı düşünülen bu fontlar yazının içeriğine bağlı olarak tercih edilen yazı karakterleri arasında yer alır.

Düz ve Keskin Fontlar

Ciddi yazılar hazırlanacağı zaman bu tür bir yazı karakterinin tercih edilmesi beklenen etkiyi yakalamak açısından yararlı olabilir.

En Çok Kullanılan Fontlar

Times New Roman

Oldukça eski bir geçmişe sahip olan bu tür bir yazı karakteri en sık kullanılan fontlar arasında gelirken akademik metinlerde tercih edilen bir uygulama olarak karşılaşılır. İngiliz gazetesi Times bu fontun isim babasıdır. Rahat bir okunma yapısına sahip olan yazı karakteri özellikle gazeteler tarafından tercih edilirken günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Futura

Tabela gibi dış görsel malzemelerde kullanılan bu yazı karakteri, tırnaksız yapısı ile dikkat çekerken en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Wolkswagen tarafından kullanılan ve firmanın kurumsal kimliğini temsil eden bir yazı karakteridir.

Georgia

Microsoft tarafından kullanılan bir fonttur ve basit bir tasarıma sahip olurken rahat okunabilmesi ile de dikkat çekmektedir.

Helvetica

Dünya üzerinde en çok kullanılan fontlardan biridir. Tırnaksız bir yazı karakteridir ve reklam tabelaları gibi birçok görselde ondan yararlanılmaktadır.

En Çok Kullanılan Fontlar Nelerdir? Dendiğinde bahsedilebilecek yazı karakterlerinden bazıları yukarıdaki şekilde yer alırken bu fontların dışında da birçok seçenek mevcuttur. Bunlar arasında helvetica, calibri, algerian, calbri light gibi örnekleri saymak da mümkündür.

Sizler de farklı ürün kategorileri için oluşturacağınız tasarımlarınızın baskısını almak isterseniz https://www.baskiltd.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir