Kartpostallar geçmişte iletişim kurmak amacıyla kullanılan matbaa ürünleri olurken özel günlerin hatırlanmasında bu araçlardan sıklıkla yararlanılırdı. Kartpostal Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler merak edilirken kartpostal hakkında da öğrenilmek istenen birçok konu olmaktadır.

Geçmişte yaygın olarak kullanılan iletişim araçları arasında yer alan kartpostalların özelliklerinden biri de kısa ve öz mesaj yazılmasına imkân tanıyacak bir yüzeye sahip olmasıdır. İletişim teknolojilerinin bu denli gelişme göstermediği dönemlerde kartpostallar özel günlerde gönderilen ve kişilerin birbirlerine duygularını ifade etme şansını buldukları malzemeler arasındadır.

Kartpostalların haberleşme maksadı ile kullanılmasına rağmen günümüzde onlardan farklı amaçlarla da olsa yararlanılmakta ve nostaljik malzemeler olarak hayatımızda yer almaktadır. Kartpostallar her ne kadar uzun notlar yazmaya imkân vermese de kullanıldığı dönemlerde oldukça fazla tercih edilen haberleşme araçları olmuşlardır.

Ön yüzünde çeşitli fotoğraf baskılarının yer aldığı kartpostalların arka yüzlerinde yer alan bölümde not yazılacak belirli bir alan, kişi ad ve soyadının yazıldığı bölüm ve ayrıca adres bilgileri için ayrılan kısım olmak üzere kısıtlı bir yüzey bulunur. Bunun yanı sıra bir kartpostal postaya verileceği zaman zarfa konmadan gönderilir.

Bundan dolayı da kartpostalın arka yüzünde pul yapıştırılacak bir alana da gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde kartpostallar iletişim maksadı ile kullanılmasa dahi işletmeler tarafından reklam amacına uygun olarak bu araçlardan yararlanıldığı görülmektedir.

İşletmelerin reklam amacına hizmet etmesinin dışında da kartpostallar birçok nedene bağlı olarak gönderilen nostaljik malzemeler olarak halen tercih edilen matbaa ürünleri arasında yer almaktadır. Gerek matbaada basılan kartpostallar gerekse kişilerin hazırladığı ürünlerle özel günlerin hatırlanması mümkün olur.

Kartpostallar doğum günü, anıların hatırlanması, bayramlar ya da buna benzer özel günler için tercih edilen basılı malzemelerdir ve onlar sayesinde iletişim kurmak mümkündür.

Firmalar müşterilerine, çalışanlarına ya da iş ortaklarına bu tür hediyeleri göndermek sureti ile reklam çalışması yapmaktadırlar. 

Kartpostal Tasarımı Hakkında Önemli Detaylar

Kartpostal tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır ve bu konuya istinaden şunlar söylenebilir.

● Kartpostallar genellikle standart ölçülerde basılması gereken malzemelerdir ve bu ölçüler 10×15 olarak belirlenir

● Günümüzde kartpostallar sadece iletişim amacına yönelik olarak kullanılmadıkları için farklı ölçülerde de üretilmeleri mümkündür. Bazı kartpostalların form olarak da yuvarlak ya da farklı şekillerde üretildiği görülür

● Ön yüzde kullanılacak baskıda işletmenin kartpostalı gönderme amacına uygun görseller seçilmelidir

● Yılbaşı ya da farklı özel bir gün için düzenlenmiş kartpostalda işletmenin amacı kendini hatırlatmak olacağından bu konu ve günün teması dikkate alınmalıdır

● İçerisine iliştirilecek notun da anlamlı olması kartpostalın amacına hizmet etmesi yönünden önemlidir

● Kartpostalların arka yüzü kısıtlı bir alana sahiptir. Bu alanda isim ve adres bilgileri yer alırken ayrıca pul yapıştırmak içinde bir miktar alan kullanılır. Bundan dolayı da arka yüze yazılacak notun kısa ve öz olması gereklidir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir