Grafik tasarım, bir mesajın iletilmesi için kullanılan sanat dalları arasında yer alırken bir fikir karşı tarafa anlatılmak istendiğinde de bu sanat devreye girer. İnsanlar duygu ve düşüncelerini anlatmak için sanatın çeşitli dallarını kullanırlar. Resim, müzik ya da fotoğraf her biri fikir ya da duygu ve düşüncelerin karşımızdakilere aktarılmasında aracı olan sanat dalları arasında yer alır. Grafik tasarım da bu sanatlardan biridir ve bu konuda profesyonel anlamda çalışmalar yapılır. Grafik tasarımda hayal gücü yaratıcı bir çabayla desteklenirken merak edilen konulardan biri de En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir? olmaktadır.

Tasarım bir şeyin fikren oluşturulmasının ardından ortaya konmasına dek geçen sürede ortaya çıkan yaratıcı bir çabadır. Tasarımla oluşturulan eserler sanatçısına özgü olurlarken benzerlerinin olmaması onları eşsiz kılar. Bundan dolayı tasarım ürünü olan her şey önemsenir.

Grafik tasarım sırasında çeşitli kaidelere uyumlu hareket edilirken bu kurallar görsel tasarımlarda geçerli olan genel kaidelerdir. Grafik tasarımın önemli unsurları hizalama, zıtlık, denge, oran gibi konulardır ve bir ürün tasarımı sırasında bu konular dikkate alınır.

Sanayi Devrimi toplumlar açısından çok büyük gelişmelerin yaşanmasına fırsat vermiş bir dönemdir. Sanayi Devrimi’ne kadar insanlar el kol gücü ile çalışmışlar ve binlerce yıl boyunca hayatta kalmak için çaba sarf etmişlerdir. Sanayi Devrimi ile insan yaşamına dahil olan makineler yaşanan gelişmelerin bir anda artmasına yol açmıştır.

Bu dönemde toplumsal yaşamdan sanat anlayışına kadar birçok konuda köklü değişmeler yaşanmış ve fotoğrafın icadı ile resim sanatı farklı bir yöne evirilmiştir. Resim sanatının yanında farklı sanat dallarının ortaya çıkmasına bağlı olarak da grafik tasarımdan söz etmek mümkündür.

Sanayileşme insanlar açısından farklı arayışların oluşmasında etkili olurken değişen ticari faaliyetlerin biçimine bağlı olarak çeşitli reklam araçlarına gerek duyulmuş bu araçların tasarlanması içinse grafik tasarım sanat dalından istifade edilmiştir.

Firmalar kendi tanıtımlarını yapmak ya da çeşitli reklam araçlarını kullanmak istediklerinde grafik tasarımdan yararlanırlar. Firma logoları, kartvizit baskıları, işletme isimleri için yapılacak tasarımlarda grafik sanatı devreye girmektedir.

İşletmenin reklamına katkı sağlayan grafik tasarım ürünleri firmanın akılda kalmasını, kolay hatırlanmasını ve müşterilerin gözünde marka imajı kazanmasını sağlar. Dünya genelinde ve Türkiye’de grafik tasarım alanında birçok yarışma düzenlenir ve ödüller verilir. Bundan dolayı da merak edilenlerden biri En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir? Sorusudur.

● Avustralya’da düzenlenen Joseph Binder Grafik Tasarım ve Illüstrasyon Yarışmasına birçok ülkeden sanatçılar katılmaktadır.

● Avrupa Tasarım Ödülleri EdAwards her yıl düzenlenen bir yarışma olurken bu yılki katılım için Haziran ayında başvuru yapmak gerekmektedir.

● Uluslararası Reggae Afiş Yarışması yaklaşık olarak 670 tasarımcının katıldığı bir organizasyondur.

● Tasarımcılar için düzenlenen bir diğer yarışma Communication Arts Tipografi’dir.● Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu 1981 yılından bu yana Türkiye’de yarışmalar düzenlemektedir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir