Logo bir markanın kurumsal kimliğinin temsilinde önemli reklam araçlarından biridir ve firmanın bir nevi kimliğidir. Sembollerden, yazı tiplerinden yararlanılarak oluşturulan logolar marka değerinin arttırılmasında oldukça önemli unsurlar arasındadır. Logo Tasarımı ile Ödül Almış Markalar merak edilenler arasında yer alırken bu markalar birçok kişi tarafından tanınır. Dünyaca ünlü marklar tarafından kullanılan logoları da çeşitli yarışmalarda tasarımcılarına ödül kazandırmış reklam unsurlarıdır.

Markayı görsel olarak tanıtmak, müşterilerin hafızasında yer etmesini sağlamak logoların en önemli görevlerinden biridir. Bundan dolayı da bir logo için kişide bırakacağı ilk izlenim önem taşır. Tasarım aşamasında yaratıcılık önemlidir ve firmaların logoları özgün olduklarında değer kazanırlar.

Farklı bir hayal gücünün ürünü olan logo tasarımları hem müşterilerin gözünde farklı bir yer edinirler hem de çeşitli ödüllere layık görülürler. Logo tasarımının istenen profesyonelliği yakalaması sayesinde firma bilinirliği ve şirketin prestiji artar.

Mecedes-Benz tarafından kullanılan logo dünyada en fazla tanınan logolardan biridir. Bu logo üç ayaktan oluşan bir yıldız figürüdür ve markanın temsil edilmesinde firma logosu oldukça önemli görevleri yerine getirir.

Coca Cola logosu firmanın kurucusunun ortağı ve muhasebecisi olan Frank Robinson tarafından geliştirilmiş bir logodur.

Lego tarafından kullanılan logo da dünya çapında bilinen örnekler arasında yer almaktadır.

Adidas logosu üç tepeyi sembolize eder ve sporcular için bu tepeler aşılması gereken zorluklar olarak düşünülür. Logonun tasarlanma hikayesinde bu temadan yola çıkılmıştır.

Amazon tarafından kullanılan logoda a’dan z’ye müşterilere sunulacak hizmetleri ifade ederken gülümseyen surat ifadesi memnuniyeti temsil eder.

Rolex tarafından kullanılan taç şeklindeki logo saat yapımında uğraşan kişilerin maharetlerini temsil ederken tacın üzerinde yer alan 5 adet uzantı ustaların parmaklarını sembolize eder. Bu logo firmayı kuran kişinin hayal gücünden yararlanılarak yaratılmıştır.

Michelin lastiklerini simgeleyen lastik adam logosu da bir fuarda karşılaşılan ve üst üste duran lastiklerden esinlenerek tasarlanmıştır.

Opel tarafından geliştirilen logoda ise tekerlek ile güven, şimşek sembolü ile de hız anlatılmaya çalışılmaktadır

Apple tarafından kullanılan elma logosu da herkes tarafından bilinen dünyaca ünlü logolar arasında yer almaktadır. Elmanın bir tarafı ısırılmış şekildedir ve bu logo ünlü logolar arasında yer alır.

Logo Tasarımı ile Ödül Almış Markalar merak edilen konulardan biridir ve bu alanda tasarlanmış birçok logo örneğinden söz etmek mümkündür. Bu logolar çeşitli şekillerde ödül almış ve insanlar tarafından da tanınan tasarımlardır. Firmaların tanınmasında önemli reklam araçları arasında yer alan logoları onları temsil ederken kurumsal kimliklerinin öne çıkmasını sağlar. İşletmelerin kimliğinin oluşmasında ve müşterileri tarafından tanınmasında logolarının önemi oldukça fazladır ve firma açısından prestij yaratma araçları arasında logoları ilk sırada gelir. Bundan dolayı da logo tasarımı oldukça önemli bir aşamadır. İyi tasarlanmış bir logo firmanın kimliğinin doğru tanıtılmasında etkili bir araçtır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir