İnsan yaşadığı dünyayı anlama ve anlamlandırma çabası içerisinde olan bir canlıdır. Yaşadığını ve var olduğunu anlatmak içinse çeşitli malzemeleri kullanır. Fotoğrafın icadına kadar çizerek kazıyarak ya da boyayarak gördüklerini, yaşadıklarını anlatan insan bu süreçte el kol gücünü kullanmıştır.

Oysa fotoğrafın icadı insan açısından farklı bir deneyimi gerekli kılar. Fotoğraf makineler aracılığı ile gerçekleştirilen bir işlemdir ve insanın dünyasına o güne değin alışık olmadığı bir kullanım tekniği ile dahil olmuştur.

Fotoğraf birçok alanda yapılan bir çekim çalışmasıdır ve bunlardan biri de portre fotoğrafçılığıdır. Bundan dolayı da merak edilenler arasında şu soru da yer alır. Portre Fotoğrafçılığı Nedir?

Fotoğrafın İcadı

Fotoğraf bir resmetme tekniğidir ve onunla ilgili olarak merak edilenler arasında birçok konu vardır. Fotoğrafın icadı da bu sebeple araştırılır. 19. Yüzyılda ortaya çıkan fotoğraf yeni bir resmetme tekniği olarak adlandırılırken Sanayi Devrimi ile insan yaşamına dahil olan makineleşme döneminde keşfedilmiştir.

Fotoğraf iki boyutlu bir resmetme tekniğidir ve bir yüzey üzerinde gerçekleştirilir. Ortaya çıkabilmesi için makinelerin yanı sıra bazı kimyasal işlemlere de gerek duyulduğu ilk yıllardan günümüze oldukça fazla bir gelişim göstermiştir.

Fotoğraf fizik ve kimya bilimi sayesinde doğmuştur. Günümüzde ise dijital makineler sayesinde fotoğraf çekmek mümkündür. Bu günkü şartlarda fiziki olarak fotoğraflar kâğıt üzerinde bulunmaz ve dijital ortamlarda elde edilir. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemler halen kullanılır.

Fotoğrafın ortaya çıkabilmesi için gerekli olan koşullardan biri ışıktır. Sayısal fotoğraf makineleri yaygın olarak kullanılan cihazlar arasındadır ve teknolojik gelişmeler sayesinde telefonlarla dahi fotoğraf çekmek mümkün hale gelmiştir.

Fotoğraf Türleri Nelerdir

Fotoğraf çekerken farklı alanlarda bunu yapmak mümkündür. Fotoğraf Türleri Nelerdir? Dendiğinde verilebilecek bazı örnekler şu şekildedir.

-Manzara fotoğrafçılığı

-Belgesel fotoğrafçılık

-Ürün fotoğrafçılığı

-Gastronomi fotoğrafçılığı

-Portre fotoğrafçılığı

Portre Fotoğrafçılığı Nedir?

Portre fotoğrafları kişilerin tüm dünyasının fotoğraf makineler vasıtası ile bir yüzeye ya da dijital ortamlara aktarılmasıdır. Portre Fotoğrafçılığı Nedir? Araştırılan bir konu olurken çekilen fotoğrafın kişin yüzünün yanı sıra duygularını da yansıtması oldukça önemli bir ayrıntıdır.

Portre fotoğraflarına bakıldığında kişi kimliği ile algılanmalı duygu dünyası fotoğrafa yansıtılabilmelidir. Tam karşıdan yandan ya da yarım yandan şeklinde çekilebilme özelliğine sahip olurken çekim sırasında fotoğrafçının mahareti önemlidir.

Büst portre adı verilen uygulamada kişinin başı ve omuzlarına kadar olan bölgesi fotoğraflanırken yarım figür portre çekileceği zaman ise kalçaya kadar olan kısım fotoğraflanır. Tam figür portrede ise insan bütün olarak fotoğraflanmaktadır.

Portre fotoğrafçılığında ışığın doğru kullanılması ve yansıtılmak istenenin doğru yakalanması oldukça önemlidir. Bundan dolayı da profesyonel bir çalışma alanıdır. Portre fotoğrafı çekileceği zaman yerinde bir ışıklandırma ve cihaz seçimi önemlidir. Modelin doğru konumlandırılması da önemli bir ayrıntıdır. Bundan dolayı da fotoğrafçı konusunda uzman bir bakış açısına ve sanatçı kimliğine sahip olduğunda ortaya çıkan eserler değer taşır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir