Bayrak her millet için oldukça önemli bir bağımsızlık sembolüdür ve milletlerin bayrak tasarımları çeşitli anlamlar ihtiva eder. Bayrak her ülke için ayrı bir önem taşır ve çeşitli hikayeler sonucunda tasarımlarının oluştuğu düşünülür. Türkiye Bayrağının Tasarımı Ne Alama Gelir? Sorusu da bundan dolayı merak edilir. Her milletin kendine ait bir bayrağı vardır ve bu bayrakların ortaya çıkış hikayeleri de farklı farklıdır

Bayrak kelime yapısı itibariyle Uygurca’daki badruk kelimesinden gelir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-i Türk adlı eserde ise bayrak ve batrak kelimeleri yer alır. Türk bayrağı tarihsel süreçler içerinde birçok farklı imge ile temsil edilmiştir ve günümüzdeki imgelerin de kendine özgü bir anlamı vardır.

Türk toplumu askeri törenler sırasında ya da savaş zamanlarında bayrak kullanırken Orta Asya Türk toplumları kırmızı, mavi ve beyaz renkleri bayraklarında kullanmışlardır. Osmanlı padişahlarında ise sancak önemlidir ve her sultanın kendine özgü bir sancağı olur.

Türkiye devletinin kullandığı bayrağı 1848 yılına tarihlendiği bilinirken tarihsel hikayesi ise Kosova Savaşı’na dayandırılır. 15. Yüzyılda Yavuz Sultan Selim zamanında yeşil bayrak kullanılması tercih edilirken yeşil aynı zamanda İslamiyet’in de sembolüdür.

Doğu toplumlarında ay ve yıldız simgeleri daima kutsal kabul edilmiştir ve bundan dolayı da ayın Zühre yıldızı ile hilal şeklindeyken bir araya gelmesi hayır olarak yorumlanır. Osmanlı padişahlarından III. Selim Türk bayrağına benzer bir bayrak modeli kullanırken hilal ve 8 köşeli bir yıldıza bayrak üzerinde yer vermiştir.

Abdülmecid’in padişah olduğu yıllarda ise yıldızın 5 köşeli şekline kavuştuğu görülmektedir. 1936 yılı Türk bayrağının şeklinin netleştiği bir yıldır ve 1937 yılında bir kanunla bayrağın şekli kesinleşir. Bayrağın manevi bir değeri vardır ve milletlerin bağımsızlığının sembolünde kullanılan en önemli simgelerden biridir.

Bundan dolayı da bayrak her milletin geçmişinde ve bu gününde özel bir değer taşır. Türk kültüründe bayrak kutsal kabul edilir. Bu sebeplere bağlı olarak da bayrağın daima göklerde dalgalanması istenir. Türk bayrağına bu günkü şeklini veren olaylar da Kosova Savaşı sırasında şehit olan askerlerin kanlarının yerde birikmesi sonucunda doğmuştur. Bu savaşın zorlu koşullarda gerçekleşmesi birçok şehit verilmesine neden olmuştur.

Savaş sırasında asker kaybı her iki devlet için de söz konusu olurken Osmanlı Devleti’nin askerleri şehit olduğunda gece yerde biriken kan gölünün üzerine ay ve yıldızın yansıması oluşur. Bu görüntü daha sonra bayrağın ortaya çıkmasında etkili olurken rivayetler bu yöndedir.

Bayraktaki kırmızı askerlerin kanıdır ve şehit askerlerin kanlarını sembolize eder. Ay ve yıldız ise her toplum tarafından değerli görülen gökteki ay ve yıldızın görüntüsüdür.

Türkiye Bayrağının Tasarımı Ne Alama Gelir? Merak edilirken her toplum için bayrak kutsal kabul edilen ve bağımsızlığın sembolünde kullanılan bir unsurdur. Bayrak milletler için oldukça değerlidir ve her milletin bayrağına ait kendine özgü bir hikâye olması mümkündür. Bundan dolayı da Türk bayrağı ile ilgili olarak merak edilenler olur. Tür bayrağı şehit olan askerlerin kanlarının renginden kendi rengini alırken ay ve yıldızlar da gökten şehitlerin kanına yansıyan sembollerdir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir