Ülkelerin bayrakları kendilerine özgüdür ve her bayrağın da ayrı bir hikayesi vardır. En İlginç 5 Bayrak Tasarımı Nepal, Amerika, İsviçre, Japonya, Paraguay bayraklarıdır ve bu bayrakların kendilerine has hikayeleri birbirinden farklıdır.

Nepal’e ait olan bayrakta zemin kırmızı olarak kullanılmıştır. Bayrağın kenarlarında mavi çizgiler vardır ve bu renk barışın temsil edilmesi için tercih edilmiştir. Bayrakta 2 adet üçgen yer alırken üstteki üçgenin içindeki hilal şekli tek hükümdarı tasvir etmektedir. Hilal sembolü Nepalliler için aynı zamanda sarayı da temsil eden bir figürdür.

Alttaki üçgen olarak tasarlanan görsel ise 12 köşeli bir şekle sahiptir ve bu form büyük üçgenin içerisinde yer alır. 12 köşeli form Rana hanedanıdır.

Amerika’ya ait bayrağın tasarımında kullanılan renk ve şekillerin de kendine özgü bir anlamı vardır ve 50 yıldız bayrak üzerinde yer alırken bu yıldızlar ile 50 eyalet temsil edilir. Kırmızı ve beyaz çizgiler ise 13 koloniyi tanımlamak için tercih edilirken bayrak üzerinde sol üst köşede mavi bir dikdörtgen bulunur.50 adet yıldız bu mavi dikdörtgenin içerisinde yer alır. Saflık beyaz renkle temsil edilirken kahramanlık için kırmızı tercih edilir. Mavi rengin anlamı ise azimdir.

İsviçre zeminde kırmızı rengi kullanmayı tercih eden ülkelerden biridir ve beyaz haç işareti bu bayrakta yer alır. Hıristiyanlık beyaz haç ile temsil edilir ve 1847 yılından beri İsviçre bu bayrağı kullanır. Bayrağı temsil ettiği fikirler; özgürlük, tarafsızlık ve cesarettir.

Japonya’ya ait olan bayrağın da ilginç bir hikayesi vardır. Japonlar beyaz rengi saflığın ve dürüstlüğün sembolü olarak kabul ettiklerinden dolayı bayraklarında beyaz zemin üzerinde kırmızı bir daire kullanırlar.

Kırmızı daire doğan güneşin temsil edilmesi için seçilmiş bir semboldür. Budist bir rahibin güneş diskini güneş tanrıçasının soyundan geldiğine inanılan bir Japon hükümdara vermesi sonucunda bayraklarına bu sembolü yerleştirmişlerdir.

Paraguay bayrağı da farklı ve ilginç bir hikâyeye sahip bayraklar arasında yer alır. Kırmızı beyaz ve mavi renklerden oluşan Paraguay bayrağı bu renklerle insanlara bir şeyler anlatmak ister. Bayrakta mavi renk ile özgürlük ve doğruluk sembolize edilirken kırmızı rengin kullanıldığı alanlarda cesaret ve vatanseverlik fikirleri temsil edilir.

Beyazın anlamı ise saflık ve birlik duygusudur. Paraguay bayrağı renklerinde Fransız bayrağının tesiri görülürken bayrak üzerinde yatay 3 şerit yer alır. Kırmızı beyaz ve maviden oluşan bu şeritlerin anlamları temsil ettikleri duygularla açıklanırken özgürlük, cesaret ve vatanseverlik bir arada yer alır.

Dünya üzerindeki en eski bayraklardan biri olma özelliğine sahip olan Paraguay bayrağının üzerinde yer alan semboller de zeytin dalı, hazine mührü ve palmiye dalından oluşur. Ayrıca Paraguay bayrağının her iki yüzünde de semboller bulunmaktadır.

Paraguay bayrağındaki zeytin dalının anlamı barıştır. Palmiye dalı ile onur temsil edilirken özgürlüğün temsil edilmesi için seçilen amblem hazine mührüdür.

Her ülke kendine özgü bayrak tasarımlarına sahip olurken bu bayrakların hikayeleri de birbirinden farklıdır. En İlginç 5 Bayrak Tasarımı Nepal, Amerika, İsviçre, Japonya, Paraguay söz konusu olduğunda ise çeşitli bilgilere erişmek mümkündür.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir