Sanatsal çalışmalarda ve matematikle ilgili konularda yer alan altın oran sayısal açıdan ve geometri ekseninde bir oran bağıntısı olarak adlandırılır. Altın Oran Nedir? Konusu bu tür çalışmaların nasıl yapıldığı yönünde merak edilen konular arasında yer alır.

Bir bütün kendi içerisinde bazı uyumlu yapılanmalardan oluşur. Bu uyum matematiksel ifadelerle açıklanmaya çalışıldığında ise sayısal ve geometrik tanımlarla anlatılmaya çalışılır. Tarihsel süreçlerde bu yaklaşımın kim tarafından keşfedildiği tam olarak bilinmemekle beraber çeşitli medeniyetlerde çeşitli çalışmalar yapıldığı görülür.

Mısır medeniyetinde ve Yunan’da altın oranla ilgili olarak yapılan çalışmalar gözlemlenirken Öklid’in elementler tezinde bu konudan söz edilir. Altın oran aynı zamanda Fibonacci Sayıları olarak da adlandırılan çalışmayı da ilgilendirirken bazı eserlerde bu oranın kullanıldığı fark edilir.

Mısır Piramitleri bu konuda yapılmış çalışmalara örnek verilebilecek yapılar arasında yer alırken Leonardo Da Vinci’nin bazı eserlerinde de bu uygulamanın kullanıldığı görülür. Leonardo Da Vinci’ye ait olan İlahi Oran ve Mona Lisa çalışması da örnek verilebilecekler arasında yer alır.

Bir eser ortaya konduğunda estetik değere sahip olması altın orana ne derece yakın olduğu ile ilişkilendirilirken güzelliğin ifadesinde de bu yaklaşıma uygunluktan yararlanılır. Leonardo Fibonacci, İtalyan kökenli bir matematikçidir ve yaptığı çalışmalar sırasında Fibonacci Sayılarını keşfetmiştir.

Fibonacci sayıları ya da Fibonacci dizileri olarak da adlandırılan ve her sayının kendisinden önce gelen sayıyla toplanması mantığı ile oluşturulan bu diziler birbirine oranlanır ve altın orana ulaşılır. Fibonacci dizisinin herhangi bir sayı ile başlama zorunluluğu yoktur ve bu sayı herhangi bir rakam arasından seçilebilmektedir.

Leonardo Fibonacci, Orta Çağ’da yaşamış olan ünlü bir matematikçidir ve Hint-Arap sayıları üzerinde de çalışmalar yapmıştır. Bu sayıların Avrupa’yla tanışmasında kendisinin önemli katkıları vardır. 1170 yılında doğan ünlü matematikçinin doğum tarihi yaklaşık olarak tahmin edilmektedir.

Altın Oranın Tarihte Kullanımı

Altın oran çeşitli sanat eserlerine uyarlanmış olsa da insan yüzünde de bu yaklaşıma bağlı olarak hesaplamalar yapılır. Kusursuz bir yüzün sahip olması gereken ölçüler bu hesaplamaya bağlı olarak ortaya konurken kusursuz bir insan yüzünde altın oranla bağ kurmak mümkün olur.

Altın oranın Antik Mısır uygarlıklarının yanı sıra Antik Yunan’da da kullanıldığı eserlerde yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlar arasında yer alır. Doğada var olan bu kural bilim insanları tarafından keşfedildikten sonra birçok alanda kullanılmıştır.

Leonardo da Vinci’nin yanı sıra Mimar Sinan’ın eserlerinde de bu orana uygun hareket edildiği görülmektedir. Altın oran sanatta ya da matematikte kullanıldığı gibi mimaride ve mühendislikte de yaygın olarak kullanılır.

Altın Oran Nedir? Sorulan sualler arasında yer alırken bu uygulama sayesinde kusursuz eserler ortaya konması mümkün olur. Matematik ve geometri yoluyla hesaplanan altın oran doğada yer alan pek çok şeyde mevcuttur. Dünya üzerindeki çoğu nesnede bu oranın izlerine rastlanır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir