Grafik tasarımcılar üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olduklarında bu mesleği yaparlar. Üniversitelerde yer alan Grafik Tasarım bölümleri 4 yıllık lisans eğitiminin ardından kişilere bu mesleği yapma yetkinliği verirken mezun olanların çeşitli sahalarda çalışması mümkün olur. Grafik Tasarımcılar İçin 5 Kitap bu nedenle araştırılan bilgiler arasında yer alır.

Grafik tasarımcıda olması gereken bazı vasıflar vardır ve bunlar arasında yer alanlardan biri de yaratıcılıktır. Detaylar konusunda dikkatli bir yaklaşım içerisinde olmak, yenilikler karşısında araştırma kabiliyetine sahip olmak gibi birçok özellik tasarımcıda aranan nitelikler arasında yer alır.

Günümüzde grafik tasarımcılarda dijital anlamda yetkinlik de önemli hale gelmiştir ve bundan dolayı da bazı yazılım programlarına hâkim olmaları istenir. Photoshop ya da Illustrator gibi programlar bunlar arasında yer alır.

Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan grafik tasarım konusunda web sitelerinde, reklam sektöründe ya da kitap ve dergi gibi ürünlerin tasarımında çalışmalar yapılabilir. Bilgisayar oyunları, ürün ambalajları ya da kurumsal iletişimde kullanılan reklam araçlarında da grafik tasarıma gereksinim duyulur.

Görsel sanatlarla ilgili bir alan olması nedeni ile yaratıcılık ve sanatsal bir bakış açısı bu mesleği yapanlarda aranan önemli vasıflar arasında yer alırken bu sanat oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Grafik tasarım sanatı ile verilmek istenen mesaj karşı tarafa aktarılır.

Sanatçı anlatmak istediklerini eseri aracılığı ile izleyenlere sunar ve bu yolla da bir mesaj iletir. Denge, hizalama ya da karşıtlık gibi birçok kavram grafik tasarım çalışmalarında kullanılır bu çalışmalar günümüzde bilgisayarlar aracılığı ile daha kolay yapılabilir hale gelmiştir.

Grafik tasarımcılar çeşitli alanlarda çalışma olanağı bulurken kurumsal iletişimde yaygın olarak bu sanattan yararlanılmaktadır. İşletmelerin logo tasarımlarında ya da ürün tanıtımlarında kullanılan malzemelerde tasarım çalışmalarına gerek duyulur.

Firma amblemleri, ambalajlar veya katalog ve dergilerde grafik tasarımcıların çalışması gerekli olabilirken günümüzde web site tasarımlarında dahi bu tür bir çalışma alanının varlığından söz etmek mümkündür.

Grafik tasarım konusunda birçok yetişmiş sanatçının varlığı bilinirken bu alanda yazılmış çeşitli kitaplar aracılığı ile de bilgi edinmek mümkündür. Grafik tasarım konusunda birçok eser yazılmıştır ve konunun uzmanları aracılığı ile bu kitapların ortaya çıktığı görülür.

Görsel sanatların bir dalı olan grafik tasarımda yaratıcı bir çaba ve sanatsal bakış açısının yanı sıra bu konuya yönelik olarak eğitim alınması da bir gerekliliktir. Sanatçının aynı zamanda kendisini geliştirmesi ve çağın gereklerini de yakından takip etmesi başarılı olması açısından oldukça önemlidir.

Grafik Tasarımcılara 5 Kitap Tavsiyesi

Grafik Tasarımcılar İçin 5 Kitap örneği verilmek istendiğinde günümüzde popüler olan kitaplar arasında şunlar yer alır:

  • Yaratıcı Tasarımın Temelleri: Gavin Ambrose
  • İletişim ve Grafik Tasarım: Emre Becer
  • Grafik Tasarım: Alain Well
  • Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür: Malcolm Bernard
  • Grafik Tasarımda İmge: Gavin Ambrose

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir