Bilimsel konularda çalışma yapılacağı zaman bazı uygulamalara gereksinim duyulur. Bunlar arasında yer alan yöntemlerden biri de hipotezler olurken Hipotez Nedir? Sorusuna da yanıt aranır. Bilimsel araştırma yapılacağı zaman problemin ortaya konmasında hipotezlerden yararlanılır.

Varsayım olarak da adlandırılan hipotezlerin problem çözümünde yararlanılan bir yol olduğu görülmektedir. Hipotezin bilimsel anlamda kabul edilebilir olması için bazı koşullara uyması gerekli olurken sınanabilir yanı en önemli özellikleri arasında yer alır.

Hipotezin Özellikleri Nelerdir?

Varsayım ya da önerme olarak da bilinen hipotez bilim insanları tarafından geliştirilir. Hipotezin Özellikleri Nelerdir? Dendiğinde bir hipoteze ait çeşitli özelliklerden söz etmek mümkün olur.

l Hipotezin öncelikle eldeki verilerle uyumlu olması gerekir

l Hipotez eldeki verileri açıklayabilme gücüne sahip olmalıdır

l Bilim insanları tarafından ortaya atıldıklarında gerçekleri tahmin etmeye ortam yaratmalıdır

l Var olan problem açısından çözüm önerisi sunmalıdır

l Hipotezde aranan önemli özelliklerden biri de deney ve gözleme açık yapıda olması gerektiğidir

l Denenebilir olması gereken hipotez, yeni deney ve gözlemler açısından da yol göstericidir

Doğruluğu kesin olarak, ispatlanmamış olan varsayımlar hipotez olarak adlandırılırken araştırmalar sırasında onlardan yararlanılır. Bilimsel çalışmalar açısından rehberlik yapma gücüne sahip olan hipotezler iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi deneysel yollarla test eder.

Hipotez olarak adlandırılan varsayımlar aracılığı ile bilimsel yöntemlerden yararlanılarak olaylar arasında ilişki kurulur. Olaylar bir nedene bağlanmak istendiğinde denenebilir olan hipotezler kurulmak sureti ile doğru cevap bulunmaya çalışılır.

Bir olay ya da olgu açıklanacağı zaman hipotezlerden yararlanılır. Bilimsel anlamda hipotezin kabul görebilmesi bazı koşulları yerine getirmesi ile mümkün olurken varsayım oluşturulduğunda kullanılan bilimsel yöntemin test edilebilir olması önem taşır.

Bilimsel hipotezlere ait en önemli özellikler arasında önceden kabul edilmiş olgular olması gelirken aynı zamanda da bu olguların araştırmaya açık olması istenir. Bilimsel hipotezler oluşturulurken farklı şekillerde türetilmeleri mümkün olur.

“İse” bağlacı ile kurulan hipotez örnekleri olabileceği gibi sıfır hipotezi olarak da adlandırılan varsayım örnekleri de bulunur. Sıfır hipotezi dendiğinde farksızlık hipotezi anlaşılırken deneysel olması nedeni ile oldukça verimli kabul edilen bir hipotez türüdür.

Sıfır hipotezi olarak adlandırılan önermelerin test edilmesi ve yanlış olması durumunda ispat edilmesi oldukça kolaydır. Örnek vermek gerekirse “Bütün güller aynı kokuya sahiptir” dendiğinde bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır.

Hipotezler aracılığı ile bilimsel çalışmalar ispatlanabilir hale gelir. Bundan dolayı da oldukça büyük bir öneme sahip olan hipotezler bilimsel gelişmelere yol gösterici bir katkı sağlar. Bilimsel hipotezlerin en önemli yanları arasında test edilebilir ya da çürütülebilir olmaları vardır. Hipotez oluştururken bilgiye dayalı tahminlerden yola çıkılır.

Hipotezlere ait bir diğer özellik ise doğru kabul edilmiş olsalar dahi ilerleyen zaman dilimlerinde aksinin kanıtlanması durumunda çürütülebilir yanlarının bulunmasıdır. Bilim insanları tarafından hipotezin yanlışlığı ispatlanırsa bazen o fikre yeni bilgiler eklenerek geliştirebilirler. Bu durumda hipotez genellikle hatalı kabul edilmez ve tamamlanmamış olarak adlandırılır. Bilimsel çalışmalar açısından ele alındığında hipotez oldukça önemli bir kavram olarak ortaya çıkarken gelişmeler için yol gösterici bir özellik taşır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir