Renkler birçok sektörde kullanılan unsurlardır ve renk paleti oluşturularak birbiri ile uyumlu renklerin bir araya getirildiği diziler elde edilir. Renk Paleti Nedir? Sorulduğunda verilecek yanıtlardan biri bir armoniye sahip olan renklerden oluşan dizilerdir denebilir.

Renk paleti yapmak için öncelikle renk çemberi hakkında da bilgi sahibi olmak gerekirken renk çemberi doğru anlaşıldığında renk paletinin yapılması oldukça kolay hale gelir. Renk çemberi de renklerin bir araya gelmesi ile elde edilir.

Renk Çemberi Nedir?

Ana renklerin yanı sıra ara renkler ve tamamlayıcı renkler kullanılarak oluşturulan renk çemberi ile ilgili merak edilen birçok soru vardır. Renk Çemberi Nedir? Dendiğine 12 renkten oluşan bir çemberden söz ediliyor demektir.

3 ana renk, 3 ara renk ve 6 tamamlayıcı renk bu çemberde yer alan unsurlardır. 12 eşit parçaya yerleştirilen bu renklerin bir yarısında sıcak renkler diğer yarısında ise soğuk renkler bulunur. Renk çemberi sayesinde renk paletinin elde edilmesi kolaylaşır.

Renk Paleti Oluşturma

Renk paleti farklı yollarla oluşturulabilirken kişisel tercihler bu durumu şekillendirebilir. Ne tür bir seçim yapılacağına karar verileceği zaman yapılacak iş dikkate alınır. Renk Paleti Oluşturma aşamasında öncelikle bir ana renk seçimine gerek duyulur.

Bundan dolayı da ana renk tespiti ile işe başlamak gerekir. Ana rengin yanında kullanılacak renklerin seçimi içinse bu rengin açık ya da koyu tonlaması üzerinden sıralama yapılarak devam edilebilir. Başka bir yöntem ise kontrast renkler üzerinden çalışılarak palet oluşturmaktır.

Bu durumda da seçilen ana rengin kontrastı palet üzerine yerleştirilir. Her iki rengin tonlarının palet üzerine yerleştirilmesi ile de renk paletinin genişletilmesi mümkün olurken ton seçiminde açık ve koyu tonların eşit oranlarda ayarlanması gerekir.

Renk paletleri çeşitli çalışmalar sırasında insanların işini kolaylaştırırken özellikle dekorasyon fikirlerinde sık yararlanılan metotlar arasında yer alır. Hangi renkler kullanıldığında daha uyumlu bir etki yakalanacağı ya da hangi renklerin görsel algıyı daha fazla etkileyeceği renk paleti sayesinde kolayca anlaşılır.

Bundan dolayı da grafik tasarım gibi mesleki alanlarda renk bilgisine ihtiyaç duyulur. Matbaalarda basılan ürünler için de geçerli olan renk paletleri tasarımı yapılan ürünlerin nitelikli olarak elde edilmesinde etkili bir unsurdur.

Ticari amaçlarla kullanılan çeşitli reklam malzemeleri vardır. Bu ürünler logo, kartvizit, broşür, afiş ya da benzeri birçok malzemeden oluşur. Bu tarz ürünler tasarlanırken grafik tasarımcılar renk paletlerinden yararlanır.

Faklı sektörler söz konusu olduğunda da renk bilgisi önemsenir. Bundan dolayı da gerek renk paleti gerekse renk çemberi gibi birçok konunun doğru anlaşılması gerekir. Ressamların eserlerini ortaya koyarken de yararlandıkları renk paletleri, eserlerinde öne çıkan unsurlar arasında yer alır.

Renklerin hem psikolojik etkileri hem de tasarıma katkısı oldukça fazladır. Görsel algıyı doğrudan etkileyen renkler kullanılırken hangi meslek dalında olursa olsun teknik yeterlilik, doğru işler ortaya çıkarabilmek açısından önemlidir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir