Renk, ışıkla oluşan ve ışığın cisimler üzerinde yansıması sonucu ortaya çıkan görsel bir etkidir. Cisimlerin ışığın bir kısmını yansıtması bize renk olarak yansırken Ana Renkler Nelerdir? Sorusuna yanıt aranır. Bir cisim, üzerine yansıyan tüm ışığı yuttuğunda siyah olarak görülür.

Siyah renk nötr olarak kabul edilir. Cisim ışığı tamamen geri yansıttığında ise beyaz olarak algılanır. Bu durumda da nötr bir renkten söz edilmiş olur. Siyah ve beyaz karıştırıldığında elde edilen gri renk de nötr renk grubunda değerlendirilir.

Renkler gruplandırıldığında ana renkler, ara renkler, nötr renkler ve kontrast renklerden söz etmek gerekir. Ayrıca sıcak ve soğuk renkler de bu grup içerisinde yer alır. Renk bilgisi her meslekte genellikle gerekli olurken bazı mesleklerde biraz daha önemli hale gelir.

Bunda etkili olan unsur ise özellikle sanatla ilgili konularda renk bilgisine yüksek oranda ihtiyaç duyulmasıdır. Bunun yanı sıra dekorasyon, mimari, grafik tasarım gibi çeşitli meslekler açısından da renk bilgisi önemli bir konudur.

Tasarımın en önemli unsuru olan renk bilgisi sayesinde özgün eserler ortaya koymak mümkün olur. Resim sanatı açısından da ele alındığında renkler bir eserin etki gücüne katkısı olan unsurlardan yalnızca biridir.

Ana Renkler

Ana Renkler söz konusu olduğunda sarı, kırmızı ve mavi renklerden bahsetmek gerekir. Ana renklerin farklı oranlarda bir araya gelmesi ile elde edilen ara renkler sayesinde de renk çeşitleri ortaya çıkar. Ana renklerin dışında oluşan tüm renklerin ana renk karışımlarından elde edildiği görülür.

Ara renkler ise yeşil, turuncu ve mordur. Ara renkler iki ana rengin çeşitli oranlarda bir araya gelmesi ile elde edilir. Nesneler herhangi bir renge sahip değildir. Nesneye renk etkisini kazandıran ışıktır. Işığın yansıması ile oluşan renkler için bir renk tayfından söz eden Newton oluştur.

Newton tarafından yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda ışık prizmadan geçirilmiş ve bu sayede renk tayfı oluşturulmuştur. Daha sonra yapılan bilimsel çalışmalarla bu konunun daha geniş kapsamlı olarak açıklandığı görülür. Newton çalışmalarını 17. Yüzyılda yapmıştır.

Renklerin bilimsel olarak açıklanmasının yanı sıra insanlar üzerindeki psikolojik etkileri de bilinen bir gerçektir. İnsanı harekete geçirebilen, sakinleştirebilen renklerden söz edilebilir. Bu durum onların sıcaklıkları ile ilgilidir.

Sıcak Renkler

Sıcak Renkler hakkında konuşulacağı zaman sarı, kırmızı ve turuncudan bahsetmek gerekirken bu renkler insan psikolojisi üzerinde de çeşitli etkiler yaratmaları ile bilinir.

Soğuk Renkler

Soğuk Renkler olarak adlandırılan grupta yeşil, mavi ve mor yer alır. Bu renkler insanlarda sakinlik ve mesafe hissi yaratır. Sıcak renklerden daha baskın yapıda olmaları ile dikkat çekerler.

Kontrast Renkler

Kontrast Renkler ise zıt renkler olarak da bilinir. Kırmızı-yeşil buna örnek verilebilir. İki rengin ayrılmasında etkili olan geçiş renklerinin artması kontrast etkiyi güçlendirir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir