Günümüzde gelişim gösteren teknolojiler insanların yaşam alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açarken ihtiyaçlarda da değişim yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Bundan dolayı da mal ve hizmet alımları sırasında yeni ürünlerin piyasada yer aldığı görülür. Ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılması için çeşitli pazarlama yöntemlerine gereksinim duyulurken Pazarlama Yöntemi Nasıl Yapılmalıdır? Sorusuna da yanıt arandığı görülür.

Pazarlama dendiğinde ürün veya hizmet satışı yapabilmek için işletmeler tarafından kullanılan metotlar anlaşılır. Firma müşterilerine ürünlerini tanıtmak istediğinde ve bunların satışına yönelik olarak onları harekete geçireceği zaman pazarlama yöntemlerine başvurur.

 

Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Pazarlama Yöntemleri Nelerdir? Merak edilirken pazarlama karması olarak da adlandırılan bu uygulamalar ürün ve hizmetlerin etkili bir biçimde satılması, marka bilinirliğinin artması gibi birçok nedenle yapılır. Firmanın itibarının sağlamlaştırıldığı bu yöntemler işletmenin içinde yer aldığı sektörde güçlenmesine yol açar.

Bundan dolayı da pazarlama yöntemleri her firmanın başvurduğu bir uygulamadır. Profesyonel anlamda üzerinde çalışılması gereken bir konu olması bu uygulamaların önemli bir özelliği olurken işletmenin kar elde etme beklentileri bu sayede karşılanır.

Pazarlama ilkeleri; fiyat, tutundurma, dağıtım, ürün ana başlıklarından oluşur. Bu maddelerin her biri kendine özgü bir çalışma alanını temsil eder. İşletme açısından ürün ya da hizmetin geniş bir kullanıcı ağıyla buluşması istendiğinde pazarlama karması da denen bu uygulama öne çıkar.

Pazarlama İlkeleri

l Fiyat

l Tutundurma

l Ürün

l Dağıtım

Pazarlama Yöntemleri

l Doğrudan pazarlama

l Viral pazarlama

l Ağıdan ağıza pazarlama

l Dijital pazarlama

Geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama arasında bazı farkların olduğu görülürken bunun yanı sıra dijital platformlara geleneksel uygulamaların entegre edilmesi bir zorunluluktur. Aksi takdirde işletmelerin büyüme hedeflerine ulaşması zor olacağından bu uygulamalardan kaçmak imkânsız görünür.

Bundan dolayı da geleneksel işletmeler de dahil olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde dijital uygulamalardan yararlanılması işletme menfaatine olan bir durumdur. Günümüzde müşterileri ile olan iletişimlerinde teknolojiyi kullanmayan işletmeler açısından rakipleri ile mücadele edebilmeleri zorlaşmaktadır.

Dijital pazarlama seçenekleri müşterilere kısa sürede ve daha etkili bir şekilde ulaşmaya imkân tanırken düşük maliyetli olması açısından da işletmenin kar elde etme beklentilerine hizmet eder. Bundan dolayı da firmaların dijital yöntemleri kullanması kaçınılmaz hale gelir.

İşletmeler hangi ölçekte hizmet verirse versin dijital pazarlamanın araçlarını kullanmak zorunda olurken bu mecralarda pazarlama yöntemleri ile uyumlu olarak çalışırlar. Bu yöntemler arasında yer alan fiyat başlığı, ürünün belirli bir satış fiyatının olması ile ilişkilendirilir. Değerinin altında ya da üstünde olmaması gereken bu rakam bir ürün ya da hizmet açısından pazarlama yöntemlerinin önemli bir ayağıdır.

Ürünün hangi pazarda yer alacağı ve hitap edeceği kitle seçimi de pazarlama karması arasında yer alırken günümüzde dijital platformlar aracılığı ile bunun gerçekleştirilmesi de kolay hale gelmiştir. Bunun yanı sıra tutundurma çalışmaları reklam ve tanıtımı ilgilendirirken sanal mecralar bu tür çalışmalar açısından ideal ortamı sunar.

Dağıtım aşaması ise klasik uygulamalara da gereksinim duyulmasına yol açarken müşteri fiziki mağazalarda ya da satış noktalarında ürünü bulabilmelidir. Günümüzde sanal mağazalar aracılığı ile ürün dağıtımının yapıldığı görülürken bu platformlarda yapılacak çalışmaların da fiziki mağazalardakine benzer özellikler gösterdiği fark edilir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir