Ana Renkler Nelerdir?

Renk, ışıkla oluşan ve ışığın cisimler üzerinde yansıması sonucu ortaya çıkan görsel bir etkidir. Cisimlerin ışığın bir kısmını yansıtması bize renk olarak yansırken Ana Renkler Nelerdir? Sorusuna yanıt aranır. Bir cisim, üzerine yansıyan tüm ışığı yuttuğunda siyah olarak görülür. Siyah renk nötr olarak kabul edilir. Cisim ışığı tamamen geri yansıttığında ise beyaz olarak algılanır. Bu

Renk Paleti Nedir?

Renkler birçok sektörde kullanılan unsurlardır ve renk paleti oluşturularak birbiri ile uyumlu renklerin bir araya getirildiği diziler elde edilir. Renk Paleti Nedir? Sorulduğunda verilecek yanıtlardan biri bir armoniye sahip olan renklerden oluşan dizilerdir denebilir. Renk paleti yapmak için öncelikle renk çemberi hakkında da bilgi sahibi olmak gerekirken renk çemberi doğru anlaşıldığında renk paletinin yapılması oldukça

Renk Körlüğü Testi Nedir?

Görme bozuklukları arasında kabul edilen renk körlüğü renklerin algılanamadığı durumlarda ortaya çıkar. Renkler arasında var olan farkların da algılanamadığı bu rahatsızlıkta renkler birbirine karıştırılır. Renk Körlüğü Testi Nedir? Dendiğinde bu hastalığın tespitinde kullanılan yöntemden söz edilir. Renk Körlüğü Nedir? Gözlerde ortaya çıkabilen çeşitli rahatsızlıklar olur. Bu problemlerden biri de renk körlüğü olarak adlandırılan durumdur. Renk